Aktualności

 

W okresie od 01.05.2018 do 25.09.2018 zapraszam do sklepiku muzealnego w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. W sprzedaży znajdą się wyroby rękodzieła, twórców związanych z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zachęcam również do zwiedzenia przepięknego Muzeum Wsi Słowińskiej i unikatowego Słowińskiego Parku Narodowego.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniach06.12.2012 - 23.12.2012 w Zbrojowni w Gdańsku ( przy Targu Węglowym) odbędzie się kiermasz przedświąteczny- Galeria Sztuk Pięknych. W sprzedaży znajdzie się cały asortyment ze sklepu "wrzeciono" dodatkowo wzbogacony o wiele nowych wyrobów rękodzielniczych, zarówno typowo świątecznych jak i odpowiednich na prezenty. Godziny otwarcia: codziennie od 1100 - 1900 . Dodatkową atrakcją będzie pokaz przędzenia wełny na kołowrotku. Serdecznie zapraszam.

 

------------------------------------------------------------------------------------

*W dniach05.12.2012 - 23.12.2012 w Centrum Handlowym Gdynia Chylonia odbędzie się kiermasz przedświąteczny. W sprzedaży znajdzie się cały asortyment ze sklepu "wrzeciono" dodatkowo wzbogacony o wiele nowych wyrobów rękodzielniczych, zarówno typowo świątecznych jak i odpowiednich na prezenty. Godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty - 1000 - 1800 , w niedziele - 1000 1500 . Serdecznie zapraszam.

------------------------------------------------------------------------------------

*Fundacja „Kolebka” zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty tkackie (nauka tkania na ramach). Zajęcia są bezpłatne, prowadzone raz w miesiącu po 2-3 godz. Warsztaty poprowadzi Bożena Budzeń. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się20.10.2012 o godz.1200(sobota) w świetlicy w Białogardzie.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

 

  

*Dnia 16.02.2012 powstała fundacja "Kolebka". Fundację ustanowili fundatorzy: Marzena Kitłowska-Kurpiel, Halina Kowalczyk i Bożena Budzeń.

 

Fundacja Promocji Ginących Zawodów i Rękodzieła oraz Języka Polskiego i Polskiego Języka Migowego ''KOLEBKA''

Celem działania organizacji jest ochrona, rozwój i propagowanie polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji , rękodzieła , twórczości ludowej i języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Języka Migowego.

Nasza „Kolebka” ma pokazywać różnorodność świata , ludzi, tradycji i kultur. Z tej różnorodności wyłaniają się praktyczne nieograniczone możliwości urozmaicenia życia i poprawienia jego jakości w każdym wieku i w każdej sytuacji. Poprzez swoje działania warsztatowe zamierzamy wspierać i kreować ciekawe inicjatywy kulturalne, integracyjne, międzypokoleniowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza fundacja powstała w wyniku naszych pasji i chęci pomocy innym.

DZIAŁANIA FUNDACJI:

 

1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu ginących zawodów i tradycyjnego

rękodzieła, warsztatów filmowych ,teatralnych , organizowanie imprez kulturalnych, turystyki oraz działań oświatowych i popularyzatorskich w/w dziedzinach

2. Warsztaty, kursy, turnusy, szkoły letnie i zimowe języka migowego/ kursy dla

urzędników, straży miejskiej, przedstawicieli banków, policji, straży pożarnej,

pogotowia i innych służb społecznych oraz dla słyszących członków rodzin dzieci z wadą słuchu

3. Wspieranie możliwości dostępu do dóbr kultury Głuchym poprzez tłumaczenia migowe.

4. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych i wydawniczych

dotyczących języka polskiego, Polskiego Języka Migowego, ginących zawodów i

tradycyjnego rękodzieła.

5. Organizowanie kursów i warsztatów języka polskiego dla cudzoziemców

6. Warsztaty terapeutyczne dla osób potrzebujących wsparcia lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7. Prowadzenie logopedycznej terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i dorosłych

również w domu pacjenta.

9. Szkolenia, kursy, obozy oraz inne formy mające na celu wspieranie osób

z zaburzeniami komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem

przełamywania barier komunikacyjnych między słyszącymi i niesłyszącymi (np. szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu dla nauczycieli, rodziców)

10. Wspieranie integracji europejskiej i światowej oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie kontaktów i współpracy w w/w dziedzinach w Polsce i zagranicą.